De APS behandeling

Hoe is de gang van zaken en wat kan men van een APS behandeling verwachten?

Eerst vindt er een uitvoerige intake plaats. Dit om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten. Ook wordt gekeken of er contra-indicaties zijn, waarvoor eerst overleg dient plaats te vinden met de behandelend arts.

Aan de hand van deze gegevens wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.
Als er verder geen bezwaren zijn kan er met de eerste behandeling gestart worden.
Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De meeste patiënten hebben na twee tot vijf behandelingen pijnverlichting of zijn zelfs klachtenvrij. Dit hangt af van aandoening en de vitaliteit van de patiënt. Het kan zijn dat er goed op de behandeling wordt gereageerd, maar dat de klachten nog niet helemaal zijn verdwenen. Dit is vooral het geval bij chronische klachten.

Na vijf behandelingen wordt het resultaat geëvalueerd en worden in overleg verdere behandelingen besproken.

APS therapie wordt vergoed door vele zorgverzekeringen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
U krijgt van ons altijd een complete faktuur inclusief de noodzakelijk AGB codes en beroepsvereniging accreditaties.

Lees verder »