Contra-Indicaties

Overtuig u bij pijnbestrijding met APS therapie altijd eerst van de oorzaak van de pijn (bijv. diagnose van de huisarts). Pijn kan een signaal zijn dat ook andere medische behandeling noodzakelijk is.
Belangrijk:
APS therapie heeft een symptoom-verlichtende werking, veroorzaakt door een proces waarbij de zelfgenezende mogelijkheden van het lichaam geactiveerd worden. De vervaardigers van de APS Medische apparatuur claimen niet dat APS therapie “geneest” (al is dat bij een reeks van aandoeningen vaak het geval), wel dat APS therapie een therapie is die de kwaliteit van het leven aanmerkelijk verbetert.
APS therapie is bedoeld om de klachten gerelateerd aan de diagnose van een arts te behandelen. Geenszins wordt geclaimd dat APS de medische behandeling is voor een door een arts gediagnosticeerd ziektebeeld.
APS therapie mag niet toegepast worden bij:
  • Personen die lijden aan epilepsie (Tenzij bij toestemming van behandelend arts)
  • Personen met een pacemaker (Tenzij bij toestemming van behandelend arts)
  • Personen die lijden aan ernstige hartklachten (Tenzij bij toestemming van behandelend arts)
  • Personen die een acute trombose of infarct hebben gehad (tot 12 weken na het optreden ervan)
  • Vrouwen die zwanger zijn.
  • Kinderen beneden de leeftijd waarop zij kunnen aangeven wat zij voelen.
  • Personen die lijden aan kanker.
APS kan veilig gebruikt worden door patiënten met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen implantaten.
 

Maak een afspraak